RAINFALL IN LUCKNOW

Aaj lucknow me 10:05 par barish ne mausam ke tapmaan ko giraya. Aur bhi jada barish ki sambhawana.
                                                                                                                               

No comments